Bivak

20 aug 2020

Nieuws :
Na de deconfinentie (COVID-19) zijn sommige bivakzones in het weekend verzadigd, met name die van Blancs Bois, Tailles en Confluence des deux Ourthes.

Alle informatie op deze website

BIVAKKERSHANDVEST

Om ten volle van deze voorziening te genieten en om hem maximaal te vrijwaren volgen hier enkele gebruiksregels. Gelieve deze te respecteren (150 € boete per gebruiksregels niet nageleefd!!).

1° De bivakplaatsen zijn enkel voor trekkers te voet, per fiets of te paard
2° Motorvoertuigen, caravans of aanhangwagens zijn niet toegestaan op het terrein
3° Bivakkeren is slechts toegestaan op de daarvoor voorziene plaatsen. Elke vorm van kamperen daarbuiten wordt als wild kamperen beschouwd en als dusdanig vervolgd.
4° Gelieve de zuiverheid van het terrein te respecteren. Het achterlaten van vuilnis wordt juridisch vervolgd met uitzondering van gebruikt toiletpapier dat volledig bedekt moet worden met aarde.
5° Deze bivakplaatsen zijn voorbehouden voor trekkers en dus niet bestemd voor het kamperen van lange duur. Het is verboden om 2 opeenvolgende nachten op dezelfde bivakzone te verblijven.
6° Tenten worden enkel toegestaan tussen 16u en 10u. Dus niet overdag!
7° Het aanmaken van vuur is absoluut verboden buiten de daartoe voorziene plaatsen.
8° Elke vorm van vegetatie moet uiteraard gerespecteerd worden. Het hakken, afzagen of afbreken van bomen of een deel ervan is ten stelligste verboden. Enkel afgevallen dode takken mogen gebruikt worden voor een vuurtje.
9° Respecteer de rust van de omgeving en van je buren.
10° Elke gebruiker van een bivakzone of trekkershut aanvaardt dit reglement expliciet.

Dank en een fijn verblijf!
De natuur nodigt je uit. Gedraag je als genodigde!